White Wild Indigo - Baptisia alba

White Wild Indigo - Baptisia alba

Image
Photo By/Credit
Drew Rollman/USFWS
Media Usage Rights/License
Public Domain