Về Nơi Trú ẩn

White Pelicans on Island

Nơi trú ẩn Động vật Hoang dã Quốc gia tại the Don Edwards Vịnh San Francisco là một ốc đảo động vật hoang dã trong vùng biển đô thị.


 Trung tâm, của ngành công nghiệp kỹ nghệ cao của California nằm trên một ốc đảo 30,000 mẫu cho hàng triệu loài chim di cư và các động vật bị đe đọa tuyệt chủng. Nơi trú ẩn động vật hoang dã quốc gia đô thị đầu tiên của đất nước nằm ở cuối phía nam của Vịnh San Francisco. Nơi trú ẩn được thành lập năm 1972, phần lớn là kết quả của những nổ lực cơ bản bởi cộng đồng địa phương để bảo vệ hệ sinh thái Vịnh San Francisco. 

Những thay đổi xãy ra trong Khu vực Vịnh San Francisco sau cơn sốt vàng California vào năm 1849, tạo ra một sự gia tăng bùng nổ dân số và phát triển trên vùng đất nhạy cảm xung quanh vịnh. Ngành công nghiệp muối mới được giới thiệu, ví dụ, chuyển đổi hàng chục ngàn mẫu đầm nước mặn thành các ao muối thương mại. Việc chuyển đổi các vùng đất ngập nước để hỗ trợ phát triển được tiếp tục cho đến thế kỷ 20, và ngày hôm nay, gần 85% các đầm lầy và bờ biển của Vịnh đã được thay đổi.

Nghị sĩ Don Edwards, phúc đáp đến người dân địa phương, người đã lên kế hoạch Baylands Nam San Francisco, Bảo tồn và Ủy ban Nơi Trú ẩn Động vật Hoang dã Quốc gia, đã làm việc với Quốc hội để thành lập Nơi Trú ẩn Động vật Hoang dã Quốc gia Vịnh San Francisco. Nhóm này sau đó trở thành Ủy ban Nhân dân để Hoàn thành Nơi Trú ẩn và năm 1988 giúp bổ sung thêm 20,000 mẫu, lớn gấp đôi kích thước nơi trú ẩn. Ủy ban Nhân dân để Hoàn thành Nơi Trú ẩn cùng với các tổ chức Vùng Vịnh khác làm việc không ngừng để bảo vệ và tăng cường các vùng ngập nước còn lại của Vịnh. 

Nơi trú ẩn sau này được đổi tên thành Nơi Trú ẩn Động vật Hoang dã Quốc gia Vịnh San Francisco Don Edwards vào năm 1995 để tôn vịnh sự cống hiến của Dân biểu Edwards cho nơi trú ẩn và sứ mệnh của mình, nhằm bảo vệ và tăng cường môi trường sống hoang dã; bảo vệ các loài chim di cư và các loại chủng vật bị đe dọa và có nguy cơ tuyệt chủng; và cung cấp các cơ hội cho các hoạt động giải trí liên quan đến đời sống hoang dã và nghiên cứu tự nhiện về các cộng đồng xung quanh.